Wagner MIND Group d.o.o - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

MIND Group d.o.o - Matic inženjering

MIND Group d.o.o.
Kragujevac, Republika Srbija
https://mind.rs/

Postrojenje se sastoji od kombinovanih kabina predviđene za farbanje šinskih vozila.
Pored kabina kao vid pripreme površina postoji komora za sačmarenje.
Uz pomoć separatora moguće je paralelno koristiti čelični grit i staklene perle u površinskoj obradi sačmarenja aluminiuma i čelika.
Aplikativni uređaji za nanošenje boja su WAGNER TwinControl uređaji namenjeni za 2K premaze, boje i lakove, uz dodatne pripremne stanice sa pneumatskim mešačima.