Wagner ELITINOX D.O.O - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

ELITINOX D.O.O - Matic inženjering

ELIT Inox d.o.o. – Postrojenje za farbanje bojlerskih elemenata praškastim premazima
Čačak, Republika Srbija

Automatsko postrojenje za farbanje bojlera praškastim premazima. Postorjenje se sastoji od 2 tunela hemijske pripreme, sušare, kabine za farbanje, peći za polimerizaciju i sve ove celine objedinjuje jednošinski trasportni sistem proizvođaća „KEWESTA GmbH“ 50 Nn. Hemisjka priprema se sastoji od 2 tunela u kojima se odvija odmašćivanje / odmašćivanje, zatim ispiranje običnom i DEMI vodom kao. Nakon toga sledi sušenje radnih komada na 120 stepeni, pa zatim farbanje vidom elektrostatičkog nanošenja praha na radne površine zatim se vrši pečenje te iste boje na 200 stepeni. Kabina je komornog tipa povezana sa WAGNER ICM multicikklonom / filterskom grupom od 12.000 m3/h, sa sistemom za  rekuperaciju praha. Kabina ima ventilacioni sistem koji vuče prah sa poda i sa sistemom automatskog čićenja poda neostaju naslage boja. Upravljači sistem SprayPack E zadužen za upravljanje manipulatorima i pištoljima. Ovaj upravljački sistem omogućava brzu i laku konfiguraciiju parametara količine boje, protoka vazduha, količine napona, jačina struje, hod kretanja manipoulatora i mnogih drugih. Ujedno sistem dozvoljava memorisanje i do 100 različitih receptura koje se mogu pozivati jednim pritiskom na taster. Ovaj sistem namenjen je za rekuperaciju boje do 95 %.