Wagner GOLD LEON d.o.o - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

GOLD LEON d.o.o - Matic inženjering

GOLD LEON d.o.o.
Mladenovac, Republika Srbija
https://gold-leon.com/

Automatsko taktno postrojenje namenjeno za farbanje oplate bojlera svih dimenzija.
Sastavne celine postrojenja su hemijksa priprema sa dva tunela, sušara, automatska WAGNER ICM kabina sa rekuperacijom praha, peć za polimerizaciju i transportni konvejer KEWESTA.
Karakteristični mehanizam postrojenja je rotaciona nosiljka koja je neophodan za ravnomerno farbanje radnih komada.