Wagner GRAD – EXPORT D.O.O - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

GRAD – EXPORT D.O.O - Matic inženjering

GRAD EXPORT d.o.o.
Vinkovci, Republika Hrvatska

Automatsko postrojenje projektovano za elektrostaticko farbanje prahom aluminiumskih profila i limova. Sastoji se od Hemijske pripreme, Sušare, Automatske WAGNER M line kabine, peći za polimerizaciju i visećeg dvošinkog KEWESTA konjerom za automatsku manipulaciju radnih komada. Farbanje se odvija automatski sa mogućnošću povraćaja praha, i automatskim prepoynavanjem dužine, širine i visine radnih komada. Postrojenje sa prosečnim taktom promene od 5 min, daje kapacitet od jedne nosiljke dimenzija 6.5 x 2.5 m. Kapacitet postrojenja preveden u jedinice površine omogućuje u jednoj radnoj smeni ofarbanu površinu od 1400 jednostrano odnosno 2800 obostrano.