Wagner INO d.o.o - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

INO d.o.o - Matic inženjering

INO d.o.o.
Brežice, Republika Slovenija
https://www.inobrezice.com/

Automatsko taktno postrojenje za farbanje priključnih poljoprivrednih mašina sastoji se od četri tunela hemijske pripreme, sušare, kombinovane kabine za tečne premaze, automatske GEMA kabine za praškaste boje i peći za polimerizaciju.
Viseći dvošinski konvejere kompanije KEWESTA za skidanje i kacenje komada ima lift mehanizam za bržu manipulaciju, a zasebni transfer lanac kroz kabine za farbanje omogućuje promenljive brzine farbanja.
Sistem za neutralizaciju otpadnih voda je od kompanije IGMAR d.o.o. iz Slovenije postavljen u cilju očuvanja životne sredine.