Wagner INOXLINE d.o.o. - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

INOXLINE d.o.o. - Matic inženjering

 

INOXLINE d.o.o. – Ručno postrojenje za farbanje ograde i galanterije praškastim premazima
Takovo, Republika Srbija

Ručno postrojenje za farbanje ograda i galanterija za zgrade praškastim premazima. Postorjenje se sastoji od  sušare / peći za polimerizaciju i kabine za farbanje i sve ove celine objedinjuje ručni
trasportni sistem proizvođaća „RAILTEHNIEK GmbH“ . Kabina je komornog tipa ( Dimenzija 6.0 x 2.0 x 3.0 m) povezana sa FILTERSKOM GRUPOM WAGNER BASIC 8000 x 2 kpl od 8.000 m3/h. Kabina ima ventilacioni sistem koji vuče prah bočno ispred mesta za operatere. Farbanje se odvija ručnim uređajima za farbanje WAGNER SPRINT X AirFluid. Na utovarnoj stanici transporta nalazi se kaseta u kojoj može da se smeste maksimalno 5 nosiljki sa ukupunom nosivošću od 2500 kg. Transportni sistem je namenjen da se proizvodi pre farbanje ožare na 230 stepeni nakon toga prolaze kroz kabinu za praškaste boje i sa druge strane peći ponovo se uz pomoće sistema kasete unose u peć radi polimerizacije praha. Transportni sistem je takav da može da se koristi u  smeru okretanja kazaljke na satu i obrnuto. Maksimalne dimenzije komada su 7.0 x 1.6 x 2.3 m, a maksimalna nosivost po nosiljci je 500 kg.

Fotografije