Wagner KOMBINOVANE KABINE - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

KOMBINOVANE KABINE - Matic inženjering

WAGNER

WAGNER INDUSTRIES

WALTHER PILOT

WAGNER INDUSTRIES

Kombinovane kabine su specijalizovan proizvod namenjen u industriji nanošenja tečnih premaza. U zavisnosti od raspoloživog prostora, dimenzija komada kao i tehnologije procesa nanošenja, sušenja i održavanje klimatskih uslova prostorije, razlikuje se nekoliko modela kombinovanih kabina. Principski se kod svih kombinovanih kabina odsisava vazduh preko filtera koji sakupljaju boju, a kako bi se u prostoriji nadomestio manjak vazduha istovremeno se uduvava dodatan vazduh za nekih 15 % veći od količine odsisnog vazduha. Ovaj jednostavan koncept je osnova svake kombinovane kabine – komore za farbanje.

Razlike nastaju kada se ovakve kabine namenski projektuju prema zahtevu investitora i njhovih proizvodnih prostora. Koriste se za  farbanje šinskih vozila, aviona, građevinskih i poljoprivrednih mašina, vojnih vozila, drvenog nameštaja, automobila i mnogih drugih proizvoda. Modular tip ovih kabina omogućava paralelnu ili linijsku proizvodnju, a mogućnost aplikativnih pomagala u vidu liftova, specijalizovane opreme farbanja i robotskih ruka/sistema čini ovakav sistem visoko produktivnim i fleksibilnim.

U zavinsnosti od vrste završnog sloja tj. boje neophodno je ispoštovati određene klimatske uslove i njihovo kontrolisanje u datom trenutku. Ventilacioni sistem reguliše grejne, rashladne i ovlaživačke stanice koje zahtevaju veliku količinu energije za  održavanje strogo propisanih klimatskih uslova farbanja, otparivanja i sušenja boje. Jedan od faktora koji pretežno vezan za sve koeficijente snage i potrošnje su gabariti kombinovane kabine. Tako, da je veoma bitno uzeti u obzir ceo proizvodni program i buduće aktivnosti kako bi odnos potrebe, investicije i energetske potrošnje bio u skladu.

Zbog novih regulativa energetske efikasnosti kao i ekološkog uticaja došlo je do promene tehnologije filtera za skupljanje viška boje. Kartonski filteri za boju čine najekonomičnije rešenje uz minimalna ulaganja u održavanje, za razliku od starih sistema sa vodenim zavesama. Kartonski filteri firme AEREM (ANDREAE) optimizovani su za sve potrebe i namene kombinovanih kabina. Njihov harmonika dizajn sa površinskim usisom a izlaznim bočnim otvorom, omogućava taloženje naslaga boje unutar filtera bez izlaska viška naslaga u spoljašnju sredinu.

Kabine sa vodenom zavesom – projektovane su sa vizijom sakupljanja velikih količina boje. Najčešća primena je u drvnim industrijama kao i u visoko serijskim proizvodnjama gde se koriste ogromne količine boje. U ovakvim sistemima troškovi održavanja su minimalni shodno učinku potrošene količine boje. Ovakve kabine po novim regulativama zahtevaju sisteme za neutralizaciju otpadnih voda koji su prilično skupi za održavanje. Iz tog razloga, ovakav koncept kabina se isključivo preporčuje proizvodnjama visoke serije.

Video