Wagner MICK d.o.o - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

MICK d.o.o - Matic inženjering

MICK d.o.o
Zagreb, Republika Hrvatska
https://www.mick.hr/

Automatsko taktno postrojenje za porojektovano za farbanje cevi za protivpožarne sisteme.
Postrojenje obuhvata automatsku sačmaru komapni GOSTOL, automatsku WAGNER E – Cube plastične kabine i peći za polimerizaciju.
Radne komade transportuje dvošinski konvejer firme CALDAN GmbH, koji objedinjuje linisjko i translatorno kretanje i šaržiranje.