Wagner PEĆI ZA POLIMERIZACIJU - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

PEĆI ZA POLIMERIZACIJU - Matic inženjering

Po završenom farbanju neophodno je izvršiti polimerizaciju praha temperaturama od 180 0C do 220 0C u zavisnosti od proizvođača praha. Ovaj proces se odvija u peći za polimerizaciju. Peć je projektovana sa ravnim ulazom i perforiranim duplim podom radi ravnomerne distribucije toplote i strujanja vazduha. Peći za polimerizaciju praha mogu biti projektovane kao:

– Šaržne (ručne/automatske)

– Taktne (ručne/automatske)

– Protočne (A – Peći, automatske)

Peći na fosilna goriva

Snaga peći projektovana je prema snazi gorionika i izmenjivača. U zavisnosti od podešenih parametara gorionika snaga ložišta se kreće od 120 do 200 kW. Sklop elemenata ložišta, gorionika, ventilacione jedinice i termo izolacije nazivamo Termo-blok. Ukupna projektovana snaga peći zavisi od njenih dimenzija i time se radi ravnomerne raspodele snage postavlja jedan ili nekoliko Termo-blokova.

Mogućnost izbora energenta WEISHAUPT agregata: prirodan gas, nafta i propan butan. Maksimalna snaga izmenjivača (Termo-blok  jedinica) je 220kW. Debljina panelne izolacije je 180mm PT Vunizola (100 kg/m3). Grejanje radnog prostora omogućeno je prostrujavanjem – mešanjem vazduha preko grejača (izmenjivača). Razmena toplote se vrši usisavanjem vazduha iz gornje zone peći i recirkulacionim strujanjem preko izmenjivača. Novo zagrejani vazduh se uduvava u  donju zonu peći. Odvođenje toplote iz izmenjivača ostvaruje SCHIEDEL termo izolovanim dimnjacima.

Zbog duplog perforiranog poda peći, ceo sistem grejne jedinice je pod nadpritiskom. Time se postiže ravnomerna skidanje i distribucija toplote izmenjivač / unutrašnjost peći.
Podkonstrukcija je izrađena od čeličnih profila i zaštićena vatrostalnim premazom. Regulacija temperature je dvostruka. Izmenjivač je od vatrostalnog nerđajućeg čelika koji izdžava temperature do 1100 0C i toplotno je izolovan izolacijom 180mm PT Vunizol (100kg/m3). Recirkulaciju vazduha vrše dva motora od 1.5 kW; 1420 0/min koji preko remenica i kaiševa pokreću dva radna kola od Ø 450mm. Jedno ventilatorsko radno kolo ima kapacitet strujanja vazduha od 4000 m3/h. Uvodnici radnih kola izrađeni su bakra – Cu obezbedivši siguran i bezbedan rad bez mogućnosti varničenja unutar Termo-bloka. Ovim tehničkim poduhvatom obezbeđena je Ex -ATEX izrada i protiveksplozivna zaštita.

Regulacija temperature vođena je automatski. Nezavisno merenje, praćenje i regulisanje ambijetalne temperature peći, u odnosu na temperaturu dimnih gasova ne dozvoljava nepravilno, neefikasno i nesrazmerno sagorevanje fosilnih goriva.

Električne peći

Kostruktivno ovaj tip peći je identičan peći na fosilna goriva, a razlika je u agregatu snabdevanja toplotne energije. Električni grejači su ti koji emitiju i zrače toplotu na recirkulacioni vazduh, čime se prenosi toplota i povećava ambijetalna temperature peći do zadate vrednosti. Limitirajući faktor električnih peći jesu veće dimezije peći, koje zahtevaju veliku električnu snagu tj. amperažu. Time ove peći su našle primenu u nisko serijskim prozivodnjama ili namenskoj industriji gde su rigorozniji zahtevi Ex – ATEX protiveksplozivne zaštite. Dimenzioni faktor električnih peći je ograničio da ovakve peći imaju efikasnost do nekih gabarita 4 x 2 x 2 m (D x Š x V). Sve preko toga iziskuje kompromise potrošnje i odgovarajuće infrastrukturne potrebe. Konstrukcija električne termo jedinice ima jako malu zagrejanu masu u odnosu na ložišta fosilnih goriva, čime se iziskuje stalan rad elektro grejača i konstatnu potrošnju energenata. Električna termo jedinica se iz tog razloga konstruiše iz većeg broja električnih grejača radi smanjenja potrošnje.

Termo-blok fosilnih goriva ovaj nedostatak kompezuje time što je agregat odnosno ložište velike mase. Njegovo usijanje je u stanju da emituje i razmenjuje toplotu određeno vreme u zavisnosti od zadate temperaturne vrednosti bez sagorevanja fosilnih goriva. Ovaj vid regulacije dozvoljava efikasan rad gorionika i nisku potrošnju pri konstatnim parametrima.

IC peći – Infracrevene peći

Infracrvene peći su namenske peći namenjene da se koriste kao predgrejne zone ispred regularnih peći za polimerizaciju ili u industriji MDF Coating tj. farbanje medijapana. Konstruktivno ovaj tip peći se sastoji od niza panelni grejača koji direktno zrače površine radnih komada. Što je više ovi panela to je preciznija regulacija temperatura po zonama. Shodno tome razlikuje se IC grejači :

  • Električni
  • Prirodan gas / Propan butan / Nafta

Novo tehnološka otkrića u tehnologiji nisko temperaturnih polimerizujućih prahova stvorili su uslove za primenu praškastih boja u MDF industriji. Time je potreba za pećima koje mogu inicijalno brzo zagrejati površine na temperature od 150 0C zahtevalo razvoj novog tehnološkog rešenja.

Novim izazovima otvorila su i nova rešenja primene ovih peći kao predgrejne zone za peći šaržnog tipa. Uvođenjem predgrejne zone sprečila se mogućnost mešanja pigmenata drugih boja na površinama radnih komada različitih nijansi.

Video