Wagner STUBLINA d.o.o - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

STUBLINA d.o.o - Matic inženjering

STUBLINA d.o.o.
Stojnik, Republika Srbija
https://www.stublina.com/

Automatsko protočno postrojenjne za farbanje okova, brava i mehanizma za aluminijusku stolariju.
Postorjenje sadrži hemijsku pripremu, sušaru, automatsku WAGNER M – Cube kabinu i peć za polimerizaciju.
Transportovanje radnih komada obavlja se jednošinskim kontinualnim transportom kompanije KEWESTA GmbH.
Dodatna kombinovana kabina za namensko farbanje tečnim premazima je nezaisno postavljena u okviru postrojenja.