Wagner SUŠARA - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

SUŠARA - Matic inženjering

Sušare visokih temperatura

Sušare su sastavni deo postrojenja i primenjuje se uglavnom nakon hemijkse pripreme, radi potrebe sušenja radnih komada. Proces sušenja i eliminisanja vlage sa radnih površina odvija se na temperaturi od 80 – 160 0C. Sušare visokih temperatura se konstruktivno mogu projektovati za protočne, taktne i šaržne sisteme. Sistem razmene toplote se ostvaruje recirkulaciom vazduha preko ložišta termo-bloka i razmenjuje toplota sagorevanjem nafte/prirodnog gasa/propan butana unutar ložišta. Ovaj sistem je apsolutno zatvoren sistem razmene energije i najefikasniji način postizanja optimalnih radnih temperatura.

Sušare niskih temperatura

U određenim sistemima, kada se nanošenje zaštitnog sloja radi u vidu tečnih premaza, koriste se sušare za ubrzvanje procesa sušenja premaza. Ovaj proces zahteva ravnomeran unos temperatura sušenja 30 – 80 0C, sa cirkulacijom velike količine vazduha. Grejanje ovakvih sušara se radi indirektno preko izmenjivača voda/vazduh i nezavisnog kotla za grejanje postavljenih izmenjivača. Regulacija temperature se vrši trokrakim ventilima postavljenim direktno na izmenjivač. Sušare niskih temperatura se konstruktivno mogu projektovati za protočne, taktne i šaržne sisteme.

Video