Wagner ELAS METAL EXPERT d.o.o. - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

ELAS METAL EXPERT d.o.o. - Matic inženjering

ELAS Metal Expert d.o.o. – Automatsko postrojenje za farbanje praškastim premazima
Banja Luka, Republika Srpska

Automatsko postrojenje za farbanje praškastim premazima aluminiumskih i čeličnih proizvoda po QUALICOAT standardu.Hemijska priprema sastoji se od tri tunela koji su snabdeveni sa 9. kada različitih rastvora u postizanju adekvatne hemijske pripreme radnih površina. Sistem klapni, i automatizovanih potisnih ventila omočućava korišćenje alkalnih i fosfatnih rastvora u sistemu recirkulacije bez mešanja ovih tešnosti u njihovim početnim kadama. Sistem se upravlja preko „Touch panela“ preko kog se bira režim Čelik / Aluminium i time se određene kade koriste shodno odarbiru materijala. Automatska GEMA kabina projektovana je za maksimalnu fleksibilnost i efikasnost proizvodnog programe firme ELAS Metal Expert. Peć za polimerizaciju i sušara su projektovane shodnom ukpunom kapacitetu postrojenja od 6 – 10 min po taktu. Sve ove celine objedinjuje transportni dvošinski sistem P&F od „KEWESTE GmbH“. Tranfer lanac iznad kabine kreće se brzinom od 1.5 do 2.6 m/min u zavisnosti od kompleksnosti radnih komada. Maksimalne dimenzije komada su 6.5 x 0.8 x 2.0 m, a maksimalna nosivost po nosiljci je 300 kg. Kapacitet postrojenja je za ravne površine do 260 m2/h, ali u realnoj primeni zbog kompleksnosti prosečno je oko 150 m2/h kapacitet.

Fotografije