Wagner Najnovije vesti - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

Najnovije vesti - Matic inženjering

LICENCIRANA PROIZVODNJA WAGNER BASIC 8000 KABINA

Matić Inženjering LICENCIRANA PROIZVODNJA WAGNER BASIC 8000 KABINA Od 2021. zvanično smo dobili lincencu za proizvodnju kabina za praškasto farbanje. Ovaj model kabina namenje je primarno za ručna farbanja, ali po zahtevu se mogu uradite različite implementacije ove kabine: poluzatvorena, prolaznog tipa, mogućnost rekuperacije praha, itd …. Ova kabina se ...

ZAVRŠEN PROJEKAT GOMARK d.o.o. – Vransko, Slovenija

GOMARK d.o.o. – Automatsko postrojenje za farbanje mašina za šumarstvo Vransko, Republika Slovenija Automatsko postrojenje za farbanje mašina za šumarstvo praškastim premazima. Postorjenje se sastoji od 1 kombinovanog tunela hemijske pripreme, sušare, kabine za farbanje, peći za polimerizaciju i sve ove celine objedinjuje dvošinski trasportni sistem proizvođaća „RAILTEHNIEK GmbH“ . ...

ZAVRŠEN PROJEKAT ELIT INOX d.o.o. – Čačak, Srbija

ELIT Inox d.o.o. – Postrojenje za farbanje bojlerskih elemenata praškastim premazima Čačak, Republika Srbija Automatsko postrojenje za farbanje bojlera praškastim premazima. Postorjenje se sastoji od 2 tunela hemijske pripreme, sušare, kabine za farbanje, peći za polimerizaciju i sve ove celine objedinjuje jednošinski trasportni sistem proizvođaća „KEWESTA GmbH“ 50 Nn. Hemisjka ...

ZAVRŠEN PROJEKAT TEHNO AL d.o.o. – Jagodina, Srbija

TEHNO AL Marinkovć d.o.o. -Rekonstrukcija starog postrojenja i povećavanje produktivnosti Jagodina, Republika Srbija Automatsko postrojenje za farbanje aluminiuma praškastim premazima. Postorjenje se sastoji od 2 tunela hemijske pripreme, sušare, kabine za farbanje, peći za polimerizaciju i sve ove celine objedinjuje jednošinski trasportni sistem proizvođaća „KEWESTA GmbH“ 90 NnV. Hemisjka priprema ...

ZAVRŠEN PROJEKAT EUROMODUL d.o.o. – Rijeka, Hrvatska

EURO MODUL d.o.o. Rijeka, Republika Hrvatska Ručno postrojenje za elektrostatičko farbanje prahom. Peć za polimerizaciju na priordni gas sa maksimalnim mogućim dimenzijama radnog komada od 4500 x 2000 x 1600 mm. WAGNER Basic 8000 kabina za farbanje bez rekuperacije praha i uređaj za farbanje WAGNER PRIMA Sprint X AirFluid. Sve ...

PREZENTACIJA WAGNER AQUACOAT PUMA 28-40 GA 5000EAC

Namenski uređaj za premaze na vodenoj bazi, sa aplikativnom primenom u drvnoj industriji radi lakovanja površina. U saradnji sa HELIOS a.d. unapređena je proizvodnja u firmi DN Company primenom uređaja koji poseduje elektorstičko farbanje tečnih premaza. Ovim novim tehnološkim poduhvatom ostvarila su se poboljšanja u aspektu ekologije kao i celoukupne ...

ZAVRŠEN PROJEKAT FKL d.o.o. – Temerin, Srbija

Automatsko postrojenje za farbanje glavčina poljoprivrednih mašina. Farbanje se odvija na radnim komadima koji rotiraju u prolazu sa WAGNER Cobra 40-10 / GM 5000EAC uređajem za elektrostatičko farbanje tečnim bojama. Nakon toga uz pomoć transporta nastavljaju u sušaru radi ubrzanog procesa sušenja i bržeg postupka pakovanja gotovih proizvoda.  

ZAVRŠEN PROJEKAT GRAD EXPORT d.o.o. – Vinkovci, Hrvatska

Automatsko postrojenje za farbanje aluminiuma sastoji se od 5. tunela hemijkse pripreme, sušare, WAGNER M line kabine za praškasto farbanje, peć za polimerizaciju i KEWESTA P&F konvejera koji povezuje sve ove celine. Ovo postrojenje ima kapacitet 1 nosiljke / 5 min što u jednoj radnoj smeni može ofarbati više od ...

PREZENTACIJA WAGNER PUMPI DD10 / ZIP 52 NISKOG PRITISKA

Pištolji niskog pritiska upareni sa aplikativnim pumpama, daju znatnu brzinu i fleksibilnost operateru tokom rada. WAGNER GM 1030P pištolj nove generacije je omogućio kompatibilnost sa bilo kojom pumpom niskog pritiska WAGNER DD 10 ili ZIP 52 kao i drugih proizvođača. Prezentacija ovog uređaja je uvek na raspoloživa, i veliku primenu ...

PREZENTACIJA WAGNER Cobra 40-10 MEMBRANSKE PUMPE KONFIGURISANE ZA AIRLESS FARBANJA

Reparirana WAGNER pumpa (Cobra 40-10 / GM1-530) visokog pritiska za nanošenje zastitnih tečnih premaza na konstrukcione elemente mašina, objekata, gradjevisnkih temelja, drvenih elemenata itd……    Pumpa je kompaktnog dizajna, sa 5L levkom koji omogućava brzo čišćenje i zamenu boje recirkulacionim režimom. Pneumatski pogonjenja multiplikuje 1 bar ulaznog komprimovanog vazduha i daje ...


  • 1
  • 2