Wagner GOMARK D.O.O - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

GOMARK D.O.O - Matic inženjering

GOMARK d.o.o. – Automatsko postrojenje za farbanje mašina za šumarstvo
Vransko, Republika Slovenija

Automatsko postrojenje za farbanje mašina za šumarstvo praškastim premazima. Postorjenje se sastoji od 1 kombinovanog tunela hemijske pripreme, sušare, kabine za farbanje, peći za polimerizaciju i sve ove celine objedinjuje dvošinski trasportni sistem proizvođaća „RAILTEHNIEK GmbH“ . Hemisjka priprema se sastoji od 1 tunela u kojima se odvija odmašćivanje / fosfatirnje, zatim ispiranje običnom i DEMI vodom. Nakon toga sledi sušenje radnih komada na 120 stepeni, pa zatim farbanje vidom elektrostatičkog nanošenja praha na radne površine zatim se vrši pečenje te iste boje na 200 stepeni. Kabina je komornog tipa ( dimenzija7.0 x 3.6 x 3.0 m) povezana sa FILTERSKOM GRUPOM od 21.000 m3/h. Kabina ima ventilacioni sistem koji vuče prah sa poda. Farbanje se odvija ručnim uređajima za farbanje WAGNER SPRINT X AirFluid. Na utovarnoj stanici transport ima lift stanicu koja ima nosivost od 1500 kg, sa dodatnom opcijom osciliranja nosiljke u hemijskoj pripremi radi boljeg pranja nepristupačnih delova radnih komada.

Fotografije