Wagner TEHNO AL D.O.O. - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

TEHNO AL D.O.O. - Matic inženjering

TEHNO AL Marinkovć d.o.o. -Rekonstrukcija starog postrojenja i povećavanje produktivnosti
Jagodina, Republika Srbija

Automatsko postrojenje za farbanje aluminiuma praškastim premazima. Postorjenje se sastoji od 2 tunela hemijske pripreme, sušare, kabine za farbanje, peći za polimerizaciju i sve ove celine objedinjuje jednošinski trasportni sistem proizvođaća „KEWESTA GmbH“ 90 NnV. Hemisjka priprema se sastoji od 2 tunela u kojima se odvija odmašćivanje, ispiranje običnom i DEMI vodom kao i tretman pasifizacije radnih površina. Nakon toga sledi sušenje aluminiumskih profila na 120 stepeni, pa zatim farbanje vidom elektrostatičkog nanošenja praha na radne površine i nakon toga pečenje te iste boje na 200 stepeni. Kabina je komornog tipa povezana sa filterskom grupom od 16.000 m3/h, bez rekuperacije praha.