Wagner EUROMODUL D.O.O - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

EUROMODUL D.O.O - Matic inženjering

EURO MODUL d.o.o.
Rijeka, Republika Hrvatska

Ručno postrojenje za elektrostatičko farbanje prahom. Peć za polimerizaciju na priordni gas sa maksimalnim mogućim dimenzijama radnog komada od 4500 x 2000 x 1600 mm. WAGNER Basic 8000 kabina za farbanje bez rekuperacije praha i uređaj za farbanje WAGNER PRIMA Sprint X AirFluid. Sve celine objedinjuje ručni šaržni trasnportni sistem sa translatornim i linijskim kretanjem. Šaržer se kontroliše komprimovanim vazduhom i pomoću pneumatskih zabravljivača se pozicionira na željenje pozicije. Maksimalna nosivost jedne nosiljke je 300 kg. Proizvođač transporta je Railtehniek GmbH iz Holandije.