Wagner KABINE ZA FARBANJE PRAHOM - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

KABINE ZA FARBANJE PRAHOM - Matic inženjering

WAGNER

WAGNER INDUSTRIES

WALTHER PILOT

WAGNER INDUSTRIES

Tehnologija farbanje prahom se zasniva na osnovnom principu privlačenja pozitivnih i negativnih naelektrisanja. Uređaji namenjeni za elektrostatičko farbanje prahom koriste ovaj princip tako što sve čestice praha negativno naelektrišu do 100 kV i nanose na radne komade koji su pozitivno naelektrisani kroz uzemljenje prostorije. Princip nanošenja zaštitnog sloja praškastim bojama obuhvata veliki broj parametara i uslova kako bi došlo do osnovnog zakona prianjanja čestica sa pozitivnim i negativnim naelektrisanjem. U sistemskim postrojenjima integrišu se kabine sa odgovarajućim namenama i ulogama u ostvarivanju krajnjih rezultata. Zastupništvo J. WAGNER  GmbH omogućava da raspolažemo sledećim asortimanom proizvoda:

Filterske kabine – ICF, BASIC, ID

Kabine sa filterima služe za raznoliko farbanje komada različitih dimenzija, tipično su bez rekuperacije praha, dok pojedini modeli imaju sistem rekuperacije praha. Ventilacioni kapacitet ovih kabina se kreće od 4000 m3/h – 12.000 m3/h i u ponudi imamo sledeće:

Sa rekuperacijom praha:

– ID 4000 Suspension

– ID 4000 Wall

– ID 4000 Transfer

– ICF 12000 Wall

Bez rekuperacione praha:

– BASIC 8000 Wall

– BASIC 4000 Transfer

Praktična primena ovih kabina kao dopunskih kabina za brze intervencije, nameskim programima malih serija, serijskog programa sitnih komada, labaratorijske primene i testiranja. Namenska rešenja integracije filterskih celina u kostur većih kabina je moguća u zavisnosti od primene i namene.  U okviru ovih kabina uobičajno je ručno nanošenje praha, dok je u namenskim aplikacijama integracija automatskih sistema poput reciprokatora i robotskih ruka moguća.

Kabine sa ciklonom – ICM, Monocyclone

Kabine sa ventilacionim sistemima koje obuhvataju neku vrstu ciklona multi / mono osmišljenje su za automatske sisteme nanošenja praha kao i rekuperacije / povraćaja praha. Ovakve kabine projektovane su sa jednim ciljem i ulogom:

– Smanjenje potrošnje praha

– Ravnomerno nanošenje zaštitnog sloja putem reciprokatora ili robotskih ruka

– Brza zamene boja sa eliminisanjem faktora kontaminacije

– Mogućnost brzih učitavanja parametara i podešavanja

– Automatsko prepoznavanje i prilagođavanje parametara prema dimenzijama radnih komada

– Mogućnost ručnih doradnih mesta

– Mogućnost ulta-soničnog prosejavanja praha

– Mogućnost sistema za dopunu praha

Postoje niz mogućnosti izbora materijala kostura kabine: metalne, metalne-plastične i plastične. Izbor ovih materijala je povezana sa potrebama i mogućnostima investitora.

Metalne/Plastične kabine

Multi-cikloni se koriste samo za metalne i metalno-plastične kabine. Primena ovih kabina je u kompaktnim prostorima i kod proizvodnih procesa gde je promena boja minimalna ili ne postoji. Ovakav tip kabine je 98% efikasan u povraćaju praha u visoko serijskim proizvodnjama, i moguće je sledeće:

– Integracija WAGNER SprayPack E sistema

– Dimenzije otvora silueta prema zahtevu kupca

– Integracija WAGNER praškastih centara

– Automatsko prepoznavanje komada

– Pamćenje recepata i parametara svih pištolja

Plastične kabine

Monocikloni se isključivo koriste kod kabina čiji kostur napravljen isključivo od anti-statik plastike PVC. Ovakav materijal donosi veliki pogodnosti u čišćenju i održavanju kabine u sistemima gde su potrebne brze i češće promene boja. Kategorisanje plastičnih kabina se zasniva prema elektronskim i mehaničkim mogućnostima kao i maksimalnim dimenzijama koje je moguće ofarbati:

Plastične kabine:

– E –Cube (2000×800 mm, <= 17.000 m3/h);

– M- Cube (Prema zahtevu kupca, <= 24.000 m3/h);

– S- Cube (Prema zahtevu kupca, <= 29.000 m3/h).

Praškasti centar:

– PXE plus ( maks. 22 pištolja, PI-F1 / HiCoat injektor );

– PXM ( maks. 36 pištolja, PI-F1 / HiCoat injektor, opcija ulta-sonično sito ):

– PXS ( maks. 36 pištolja, PXS injektor, ultra-sonično sito );

– IPS ( maks. 36 pištolja, PXS injektor, ultra-sonično sito, automatsko čišćenje praškastog centra ).

Upravljački sistem:

– PXE;

– ProfiTech M:

– ProfiTech S.

Možete da pogledate i preuzmete brošure i uputstva ovde.

Video

Dokumenta za preuzimanje