Wagner METAL TRGOVINA FILKO d.o.o. - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

METAL TRGOVINA FILKO d.o.o. - Matic inženjering

 

Metal Trgovina Filko d.o.o. – Automatsko postrojenje za farbanje  praškastim premazima
Zaprešić, Republika Hrvatska

Automatsko postrojenje za farbanje praškastim premazima garderobnih ormana za zgrade, proizvodnje i gradilišta. Postorjenje se sastoji od kombinovane hemijske pripreme, sušare, kabine za farbanje i peći za polimerizaciju sve ove celine objedinjuje automatski dvošinski trasportni sistem P&F  proizvođaća „KEWESTA GmbH“ . Kabina je komornog tipa ( Dimenzija 5.0 x 2.0 x 3.0 m) povezana sa FILTERSKOM GRUPOM WAGNER BASIC 8000 x 2 kpl od 8.000 m3/h. Na kraju ove kabine nalazi se dopnska kabina za različite boje koja se koristi bez sistema za vraćanje praha. Kabina ima ventilacioni sistem koji vuče prah bočno ispred mesta za operatere, gde otresanje prilikom otresanja filtera prah se vraća u posude za rekuperaciju praha. Farbanje se odvija ručnim uređajima za farbanje WAGNER SPRINT X AirFluid. Kombinovana hemijska priprema se sastoji od zajedničkog tunela ispod koga se nalaze dve kade sa različitim rastvorima. Klapne koje predvajaju tokom ciklusnog rada koja će pumpa i kada raditi u recirkulacionom režimu zadaju se preko upravljčkog „Touch Panela“, dok tokom promene takta na izlazu hemijske pripreme izvršava se prskanje DEMI vode radi sprečavanja kamenca i teških čestica na površini komada. Uređaj za Deminealizovanu vodu je nezavistan od postrojenja, aktiviranje prskanja tokom prolaženja radnih pozicija ka sušari se kontroliše automatskim ventilom, isto se može birati da li aktivan/deaktivirana ova opcija. Unutar tunela hemiske pripreme registiri za fosfatno odmašćivanje i ispiranje su fizički dve nezavisne celine. Maksimalne dimenzije komada su 3.0 x 1.6 x 2.0 m, a maksimalna nosivost po nosiljci je 300 kg.

Fotografije