Wagner TRANSPORTNI SISTEM - Matic inženjering
  • Upravna zgrada: Sedam sekretara SKOJ-a br.40
  • Proizvodnja: L324, Poskurice, Srbija, 34 000 Kragujevac

TRANSPORTNI SISTEM - Matic inženjering

Celokupni proces farbanja od hemijske pripreme preko sušare, kabine za elektrostatičko nanošenje praha i peći za polimerizaciju, objedinjuje se transportnim sistemom. U našoj ponudi su:

– Šaržni trasportni – HELM ručni sistem nosiljki

– Jednošinski kontinualni kovejeri, viseći i podni konvejeri – automatska takta/protočna postrojenja

– Dvošinski kontinuali konvejeri – automatska takta/protočna postrojenja

– Viseci šinski kovejer sa modularnim pogonom – OCS Conveyor

Transportni sistem VISEĆI KONTINUALNI KONVEJER, proizveden od strane KEWESTA GmbH ili CALDAN GmbH po najvišim standardima energetske efikasnosti i bezbednosti. U zavisnosti od zahteva posotoji širi opseg nosivosti visećeg ili podnog konvejera. Obezbeđeno je automatsko podmazivanje lanca. Pogonska i zatezna grupa obezbeđuju kontinualni rad bez trzanja. Viseći trasnportni konvejer se mora tačno definisati jer jedanput postavljen njegova putanja je fiksna zbog koncepta kontinualnog lanca. Jednošinski i dvošinski konvejeri imaju mogućnost vertikalnog uspona i padova kao i izbora veće i manje nosivosti, mogućnosti ručnih/pneumatskih zateznih grupa, roaticonih elemenata i pogona i mnogo drugih….

Karakteristična dodatna mogućnost dvošinskih konvejera jeste mogućnost dodavanja liftova kod utovarnih i istovarnih stanica, šaržiranja radnih komada odnosno promene iz linijskog u transferzalno kretanje. Sve ove specifične opcije čine ovaj transport neverovatno fleksibilnim i prilagodljivim  kod manjih radnih prostora.

ŠARŽNI TRANSPORT HELM-om – primenu nalazi pri jednostavnijem transportu, prilikom čega se komadi šaržiraju na kolicima i povlače se ručno ili poluautomatski do željenih pozicija. Ovaj transportni sistem se koristi za translatorna/linijska pomeranja.

Transportni sistem VISEĆI/PODNI ŠINSKI KONVEJER SA MODULARNIM POGONOM je kombinacija prethodna dva tipa konvejera koji za svaku svoju celinu transporta ima nezavisni pogon. Električni motor preko reduktora prenosi obrtno kretanje na aluminijumsko vreteno i tako u sprezi vretena i točkova nosača vrši pravolinijsko kretanje. Pretvaranje obrtnog kretanja u pravolinijsko se ostvaruje po principu zavojnog vretena i svaka celina transporta ima nezavisno kretanje. Ovim transportnim rešenjem su veće mogućnosti kretanja predmeta u samoj procesnoj liniji za farbanje.

Video